Efallai eich bod yn gwneud gwaith gwych ac effeithiol ond, os nad ydych chi'n dweud wrth eraill am eich llwyddiannau, efallai na fydd yn para llawer mwy!

Gall marchnata helpu i ddangos eich effaith, a all yn ei dro helpu i ddenu rhagor o arian, bodloni gofynion y cyllidwyr, dangos atebion i broblemau yr ydych wedi delio â nhw'n llwyddiannus, a gwella hygrededd eich mudiad gyda'r llywodraeth ac asiantaethau eraill.

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ddatblygu cynllun marchnata a chyfathrebu, datblygu cylchlythyron, gweithio gyda'r cyfryngau, ysgrifennu datganiadau i'r wasg effeithiol, datblygu gwefan ac - yn fwyfwy pwysig yn yr amseroedd technolegol-wybodus hyn - defnyddio cyfryngau cymdeithasol a chyfryngau newydd yn effeithiol. Media

Taflenni gwybodaeth

Cynllun cyathrebu a marchnata
Creu defnyddiau marchnata a chyhoeddusrwyrdd effeithiol
Paratoi cylchlythyrau
Gweithio gyda'r cyfryngau
Datganiadau cyfryngau effeithiol
Yr adroddiad blynyddol
Datblygu a chynnal gwefan
Fformat a iaith gyraeddadwy
Cyfryngau Newydd a Chymdeithasol yn y Sector Gwirfoddol