Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.

TSSW logo

 

 

 

 

 

 

Yn rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru ceir yr 19 corff cymorth lleol a rhanbarthol ledled Cymru, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, a'r corff cymorth cenedlaethol, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Rydym yn gweithio gyda dinasyddion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i ganfod yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw ac i weithredu yn unol â hynny.

Ewch i cefnogitrydyddsector.cymru i gael gwybod mwy
 

Rhwydwaith o gymorth

Cliciwch isod i gael gwybod mwy am bob mudiad sy'n bartneriaid yn rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru.
 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Cefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol Conwy

Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (Bro Morgannwg)

Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful

Interlink (Rhondda Cynon Taf)

Mantell Gwynedd

Medrwn Mon (Ynys Môn)